top of page

PROJEKT „FSR dla edukacji” czas trwania 05.04.23r. - obecnie 

 

 

Czym jest projekt "FSR dla edukacji" ?

To projekt edukacyjnego, który realizujemy przy wsparciu Zespołu Szkół Korpusu Kadetów im. płk. Łukasza Cieplińskiego w Suchedniowie, działającego pod patronatem Fundacji św. Marcina Patria et Misericordia z siedzibą w Warszawie.


Projekt ma na celu znaczne finansowanie nauki w prywatnej szkole średniej dla uczniów z mniejszymi możliwościami finansowymi, zapewniając im dostęp do wysokiej jakości edukacji, indywidualnego podejścia grona pedagogicznego oraz kompleksowej opieki.

Wierzymy, że nasza wspólna inicjatywa może przyczynić się do równości szans edukacyjnych dla dzieci z różnych środowisk.


Współpracujemy już z wieloma placówkami oświatowymi oraz ośrodkami opiekuńczo - wychowawczymi i zauważamy znaczącą wartość tego projektu, który przekłada się na poprawę edukacji i rozwoju uczniów trafiających z całej Polski do Zespołu Szkół Korpusu Kadetów w Suchedniowie wraz z internatem.
 

Kluczowe elementy projektu:

  1. Dostęp do jakościowej edukacji dla uczniów z ograniczonymi możliwościami finansowania.

  2. Fundowanie mieszkania w internacie, wyżywienie oraz pełna opieka pedagogiczna, psychologiczna i medyczna. 

  3. Bezpłatne zakwaterowanie w internacie.

  4. Partnerstwo z Zespołem Szkół Korpusu Kadetów, otwarte na współpracę ogólnopolską.

Korzyści dla Partnera:

  1. Współpraca z renomowaną placówką edukacyjną o bogatym doświadczeniu w dziedzinie edukacji oraz uznanej renomie.

  2. Udział w projekcie o pozytywnym wpływie społecznym.

  3. Możliwość wymiany doświadczeń i praktyk z ośrodkami edukacyjno-wychowawczymi w całej Polsce.

  4. Otwartość na nowe współprace i inicjatywy.

 


W jaki sposób ośrodki edukacyjno - wychowawcze mogą pomóc w promocji projektu?
Dystrybucja informacji: Podzielenie się informacją o projekcie wśród swojej społeczności szkolnej, rodziców, nauczycieli i pracowników.
Współorganizacja wydarzeń: Wspólna organizacja konferencji, spotkań lub webinarów, aby szeroko przedstawić cele i korzyści projektu.
Media społecznościowe: Dzielenie się informacjami o projekcie na platformach społecznościowych, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców.
Rekomendacje uczniów: Zachęcanie uczniów spełniających warunki projektu do udziału i rekomendowania projektu innym dzieciom, które mogą skorzystać z jego beneficjów.

 

Pragniemy również zaznaczyć, że jeśli wśród uczniów ośrodków edukacyjno - wychowawczych trafią się dzieci spełniające kryteria projektu, serdecznie zapraszamy do zgłaszania ich udziału. Tworzymy otwarte środowisko, gotowe do przyjęcia każdego ucznia, który może skorzystać z naszej inicjatywy.
 

bottom of page