top of page

DOKUMENTACJA

-Statut Fundacji 

-Bilans

-Informacja dodatkowa

-Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP 2022

-Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

-Rachunek zysków i strat

-Odpis pełny

bottom of page