top of page

„Podajemy rękę aby wznieść Cię ku wyżynom wiedzy, umiejętności i Człowieczeństwa”

 
Cele:
- wspieranie edukacji młodzieży, w szczególności niezamożnej, ambitnej, również pozbawionej nadziei,
- rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez kursy i szkolenia,
- kreowanie sukcesów zawodowych oraz naukowych PODOPIECZNYCH,
- fundowanie stypendiów dla uczniów oraz absolwentów pragnących kontynuować naukę na uczelniach wyższych,
- finansowanie pobytu i wyżywienia w internacie dla młodzieży z trudnymi warunkami materialnymi, - wspieranie stabilności edukacyjnej i rozwoju społecznego młodzieży.
- promowanie integracji społecznej i kulturowej,
- eliminowanie nierówności w dostępie do edukacji,
- propagowanie wartości patriotycznych.
 
Cele Fundacji mogą być osiągane poprzez:
- zbieranie funduszy (darowizny, odpisy 1,5 % podatku itp.),
-  prowadzenie programów wsparcia lub edukacyjnych,
- promowanie świadomości na temat danej problematyki,
- charytatywną pracę wolontariuszy i współpracę z lokalnymi społecznościami.
bottom of page