top of page

Fundacja Szkoły Rycerskiej nie tylko wspomaga dzieci oraz instytucje w zakresie edukacji ale także aktywnie bierze udział w pomocy potrzebującym, rozwoju kultury oraz nowoczesnych technologii 
 

Organizacja wydarzeń kulturowych

Wspieranie kombatantów

Pomoc w osiąganiu sukcesów 
edukacyjnych oraz stypendiów

Finansowanie rozwoju nowoczesnych technologii w dziedzinie robotyki

Wspieranie inicjatyw uczniów Zespołu Szkół Korpusu Kadetów im. płk. Łukasza Cieplińskiego

Organizacja szkoleń umożliwiających nabywanie nowych umiejętności

bottom of page