top of page

Działalność Fundacji Szkoły Rycerskiej
 

    Dlaczego warto nas wspierać?

  1. Tworzymy i wdrażamy z powodzeniem innowacyjne programy edukacyjne skoncentrowane na maksymalizowaniu rozwoju uczniów na poziomie szkoły średniej.

  2. Edukacja i wychowanie, wydobywanie potencjału z dzieci o różnych uwarunkowaniach życiowych: Zespół Szkół Korpusu Kadetów z internatem zapewniającym wszechstronne przygotowanie do życia, umożliwiający start w lepszą przyszłość zarówno zawodową, jak i naukową.

  3. Rozwijanie talentów: Inwestujemy w uczniów, pomagając im odkrywać i rozwijać swoje pasje i umiejętności.

  4. Wielu naszych podopiecznych osiąga sukcesy na drodze edukacyjnej studiując na renomowanych uczelniach wyższych, osiągając nawet stopnie doktoranckie.

  5. Wartości patriotyczne: Kształtujemy młode pokolenie z poczuciem wartości narodowych i patriotyzmu.

baner 1500x500.jpg
bottom of page